Arrels

FESTIVAL INTERCULTURAL DE MÚSICA, PATRIMONI I TRADICIÓ

La Fundació, amb el seu objectiu de difondre el Patrimoni musical de La Corona d’Aragó recolça el festival intercultural Arrels. Es tracta d’una exploració dels camins secrets de la transmissió musical, quan oralitat i escriptura encara no havien arribat a la cruïlla on els seus camins se separarien per uns quants segles. Hi hagué un temps on la interessada divisió actual entre música culta i música popular mancava de sentit. La música es desplegava igual a la taverna i al saló palatí, al recolliment conventual i al guirigall festiu, al solemne seguici urbà i a la desficaciada ronda nocturna, al sol inclement de l’era o a la penombra de la cambra burgesa. Idèntiques estructures melòdiques, patrons rítmics semblants i, fins i tot, els mateixos instruments -com tan eloqüentment ho delata la iconografia- i ben sovint els mateixos intèrprets: a les terres del nord encara s’anomena al dolçainer com lo xular, reminiscència evident d’aquells joglars que exercien el seu art sense fer distinció entre el públic noble o el plebeu.
Josep Vicent Frechina

Websitehttps://festivalarrels.es

 


EN
Arrels is an exploration of the secret paths of the musical transmission, when spoken and written word had not yet reached the crossroads where their paths got separated for centuries. There was a time when the current division between classical and popular music made no sense. Music was equally displayed in the tavern and the palace lounge, during monastic meditation and in the festive revelry, in the solemn procession and in the busy city life, under the inclement sun of the countryside and in the darkness of the bourgeois chamber. Identical melodic structures, similar rhythmic patterns and even the same instruments, as so eloquently exposes the iconography- and often the same actors: in the northern lands the dolçainer is called xular, a clear reminiscent of those minstrels who practiced his art without distinction between noble or plebeian audience.
Josep Vicent Frechina

Col·labora:

Un-museo-para-las-escuelas-Museo-Comarcal-de-lHorta-Sud.jpg1477412077.png

Programacion Arrelsconservatori_torrent_marcaLOGO IVC

Compta amb la distinció de Mediterranew Musix

Mediterranew musix.png