DonacionFCCdM

Fes una donació

La Fundació Cultural CdM és una entitat de caràcter cultural sense ànim de lucre fundada a 2016, amb número de registre de Fundacions 601V. Les seues donacions són deduïbles d’impostos amb la reforma de la Llei de Mecenatge (Llei 46/2002)*.

donacio 24 1

Per a poder gaudir de les deduccions fiscals de la nova llei de mecenatge, les entitats a les quals es fa la donació han d’estar acollides a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Persones físiques: els primers 250€ (en conjunt o a una sola entitat) seran la base sobre la qual es podrà deduir el 80% en l’IRPF. Sobre la resta de donatius a partir dels 250€ (independentment que siga a una o més entitats) es deduirà un 40%.
Persones jurídiques: les deduccions sobre l’Impost de societats serà del 40%.

S’incentiva la fidelització del mecenatge: si en els dos anys anteriors es realitza la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import, en el cas de persones físiques, la deducció augmenta al 45% i al 50% per a persones jurídiques.


La FCCdM recupera, investiga i preserva el patrimoni musical, especialment vulnerable al pas del temps per la seua condició immaterial. Donant suport a la nostra labor mitjançant donacions, ajudes a protegir el nostre llegat musical, exercint un paper fonamental per a mantenir una producció musical de reconegut prestigi internacional, desenvolupar accions socials i educatives i promoure el compromís amb el nostre patrimoni per a consolidar el valor de la música antiga en la nostra societat.

Si és resident a Espanya, pot fer la donació via transferència al nostre compte bancari.

CAIXA POPULAR: ES50 3159 0067 3625 6683 2727
BIC/SWIFT: BCOEESMM159
A nom de Fundació Cultural CdM

Una vegada realitzada la transferència, preguem que ens envie el comprovant de la transferència a info.fund@culturalcdm.eu. D’aquesta manera, li enviarem el certificat de donacions per a la seua posterior desgravació.

Si necessita més informació, pot contactar amb nosaltres a través del següent email:info.fund@culturalcdm.eu