Programa ECOVUL 2021

ecovul

 

 

 

 

La Fundació Cultural CdM ha sigut beneficiària en 2021 d'ajudes del programa ECOVUL per l'import de 23.940,00€