Platafor_MA

La Platafor_MA (plataforma de Música Antiga) és un punt d’encontre entre entitats, festivals, formacions, professionals i tots aquells vinculats al patrimoni musical.