Didàctica

Reservar visita didàctica a l’exposició

Tos els bens d’una exposició  poden ser objecte d’estudi, estimular el saber i el coneixement més enllà de si mateixos, per la qual cosa són valuosos instruments per al procés d’ensenyament a partir de la participació activa. El coneixement del patrimoni i de la nostra història comporta a més una valorització  de les societats del passat  per part de la  societat actual.

Conèixer, valorar i respectar el patrimoni i el nostre passat implica també una educació en valors. El coneixement del patrimoni cultural no constitueix una fi en si mateix, mes bé és un mitjà  que es pot utilitzar per a incidir en les formes  i en les característiques de les relacions socials. I és ací on  és necessaria una didàctica d’esta exposició per a fer-ho comprensible, donar-li sentit i aprofitar el seu potencial educatiu.

Des de la Fundació Cultural CdM es coordinen els diversos agents socials implicats en la difusió, la promoció i l’explotació d’este patrimoni per a treballar amb un objectiu final comú, en aquest cas l’educació. Així es desenvolupa un programa didáctic al voltant de l’exposició que conté elements que van des de l’objecte (la música) a la nostra història del passat.