Sobre els criteris d’interpretació de música històrica

La interpretació de la música antiga, i en particular la de l’edat mitjana i el Renaixement primerenc, ha experimentat en l’últim quart de segle canvis importants. Fa vint-i-cinc anys imperava un historicisme rigorós, influït per una brillant generació de musicòlegs la principal comesa dels quals va ser la de posar a disposició de l’intèrpret una ingent quantitat de repertori sumit en l’oblit. A manera de mimesi de l’ideal del musicòleg, l’intèrpret, assistit per una plèiade de constructors d’instruments … Continue reading Sobre els criteris d’interpretació de música històrica