La Fundació Cultural CdM, Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d’Aragó, suposa la posada en valor d’una herència musical de notable importància per a la història musical d’occident, des de València, una ciutat amb constant rellevància històrica i patrimonial, de la qual ha fet gala al llarg de la seua història. En aquest sentit les propostes de la FCCdM redunden de forma molt positiva per a la societat, amb evidents repercussions en els àmbits cultural i social. Partint d’una realitat històrica com és l’existència, entre els segles XII fins als inicis del XVIII d’una estructura geopolítica, cultural i social coneguda com la Corona d’Aragó, es promulga a través de la FCCdM protegir, difondre, recuperar i potenciar el patrimoni musical i cultural generat al voltant del conjunt de territoris que integraven eixe territori i la seua internacionalització.
La singularitat i característiques pròpies de la cultura en general -i de la música en particular- justifiquen, per si mateixes, la seua existència. La FCCdM estableix per a la consecució dels seus objectius i finalitats un marc d’actuació que també se centra en l’eix Flandes (Països Baixos), Itàlia, el Mediterrani, les Corones d’Aragó, Navarra i Castella i el sud de França, en clara correspondència amb el seu propi context històric, permetent així oferir una visió global i integral que atén, a més de les particularitats locals, les lògiques correspondències i sinergies establertes entre els diferents espais de convivència, així com la comunicació i l’intercanvi entre totes les cultures d’orient i occident. 
 

 

 
 
 

 

Per a la consecució dels seus objectius, el Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d’Aragó desenvolupa diversos projectes i programes d’actuació al voltant de la recerca, la divulgació, la difusió, la formació i la producció de propostes al voltant de la música, el patrimoni i la tradició. Entre tots ells destaquen la trajectòria de difusió i recerca de Capella de Ministrers; el - Festival MHA; el projecte de recuperació dels instruments dels àngels músics de la Seu Metropolitana de València; el Curso y Festival Early Music Morella; o la restauració del Cant de la Sibil·la valenciana, entre altres. Així mateix, la FCCdM persegueix complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 establerts per l'ONU. La Fundació realitza accions socials i culturals, en les quals destaquen la seua col·laboració amb l'Associació Àmbit, mijançant la inclusió laboral dels seus usuaris en els festivals organitzatz per la FCCdM i l'organització d'intercanvis educatius entre joves de països en vies de desenvolupament. La FCCdM fomenta així la difusió local i comunitària i la internacionalització de la cultura des de la investigació, l'ediucació i l’experimentació, amb un evident caràcter I+D+I, afavorint així els vincles entre la població, apropant i estimulant la cultura, afavorint la comunicació, tot amb relacions directes entre diversos festivals, centres d’ensenyament o de recerca, conservatoris, i des d’una perspectiva marcadament interdisciplinari.