MeCuv

La Mesa de Participació de la Cultura Valenciana és un fòrum de diàleg obert entre la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport amb els diferents agents culturals de la societat civil valenciana. L’espai de participació i diàleg del govern valencià amb els diferents sectors culturals i creatius valencians a partir del qual es determinaran els procediments per a fer aportacions a les normatives i bases noves que elaborarà l’Administració. Neix tanmateix per tal de consolidar el desenvolupament del Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana en esta nova etapa en la política cultural i implementar eines de participació dels sectors culturals, així com per a donar compliment als compromisos del Pla Estratègic Cultural.

La Mecuv es convoca per part del Secretaria Autonòmic de Cultura i Esport i s'articula en diferents comissions que presideixen i organitzen els diferents responsables dels òrgans directius.

La Fundació Cultural CdM forma part de les següents comissions:

  1. Comissió Música i Cultura Popular
  2. Comissió Educació i Cultura
  3. Comissió Patrimoni, Museus i Arts Visuals