Congrés Internacional MACA

Congrés Internacional MACA

CONGRÉS INTERNACIONAL 3/5 JUNY 2021

El patrimoni musical de la Corona d'Aragó (1418-1707)

RECERCA, TRANSFERÈNCIA I EDUCACIÓ

 

El primer Congrés Internacional sobre el patrimoni musical de la Corona d'Aragó, celebrat a València el 2019, va ser una iniciativa pionera en l'aproximació a la història musical compartida pels territoris que van formar part d'aquesta entitat política i cultural fins al segle XVIII. Els seus objectius anaven més enllà del pur debat musicològic, ja que que es proposava animar a la reflexió sobre els camins que en l'actualitat són d'utilitat per a transmetre a la societat els coneixements procedents de la investigació. En definitiva, es tractava d'establir un diàleg entre els diversos agents que formen part del procés integral d'adquisició i transferència dels coneixements, com per exemple musicòlegs, historiadors, pedagogs, intèrprets o comunicadors. Els satisfactoris resultats d'aquesta trobada han encoratjat a l'organització d'una segona edició que continue aprofundint en aquest camí.

Completada una recapitulació general de l'estat de la investigació en la present edició es presentaran recents avanços en la investigació sobre el patronatge cortesà a través de deu ponències, a la qual es dedicaran dues de les sessions. La primera es dedicarà monogràficament a Jaume I i el seu temps i la segona a una selecció de contextos cortesans per a la música entre el segle XV i el començament del XVIII a diversos llocs dels territoris de la Corona. Hi haurà també dues sessions dedicades a aspectes variats al voltant de la tranferencia de coneixement, educació i difusió amb ponències, taules redones i altres activitats com co concerts, visites guiades i la presentació d'un llibre. Així mateix, el congrés està obert a la presentació de comunicacions de tema lliure per als investigadors que desitgen transmetre públicament els últims resultats de la investigació en l'àmbit espaciotemporal de l'antiga Corona d'Aragó.

 

 

La Corona d’Aragó ha sigut tradicionalment estudiada com a entitat política i cultural. No obstant això, l’exploració de les connexions i divergències en el camp específicament musical entre els diversos territoris que la conformaven és un treball pendent en un estudi global actualitzat. ¿Es pot parlar d’un patrimoni musical amb entitat propia dins d’aquest àmbit geogràfic? Si és així, ¿quines foren les seues característiques i com van evolucionar amb el temps? ¿Quina visió es té en l’actualitat?

Enguany es commemora el 600 aniversari de la creació de la Generalitat Valenciana com a institució permanent del Regne de València pel rei Alfons el Magnànim el 1418. Aquesta instauració es produïa només un quart de segle abans de la màxima expansió territorial de la Corona, amb la conquesta del regne de Nàpols (1442). És aquesta una bona ocasió per a fer balanç sobre els avanços en el coneixement i reflexionar sobre els nous reptes que planteja la recerca sobre la cultura musical en el marc comú de la Corona d’Aragó a través d’un viatge pel temps entre el naixement d’aquesta institució histórica i la supressió el 1707, juntament amb la personalitat jurídica del regne de València i de la mateixa Corona.

A més de la recerca, des de l’Educació Superior s’ha atendre a altres funcions de la universitat, és a dir, la transferència del coneixement, la docència i difusió social d’aquest. Per això, aquest congrés inclou sessions que conecten els aspectes anteriors amb la innovació, imprescindible perquè el món acadèmic s’adapte als canvis en la societat actual i done resposta als nous reptes que es generen. 

El congrés internacional sobre el patrimoni musical de la Corona d’Aragó tracta d’avançar en la reducció d’aquests buits a través de cinc sessions científiques. La trobada contindrà ponències, taules rodones, comunicacions lliures i pòsters. Es complementarà amb intermedis musicals, concerts, una exposició i una visita guiada.

 

Actes I Congrés Internacional: El patrimoni musical de la Corona d'Aragó 

 
Dirigeixen:

Rosa Isusi-Fagoaga Francesc Villanueva Serrano

 
Organitzen:

Associació Cultural Comes i Fundació Cultural CdM

 
Amb el recolçament de:

Recolzament

I la col·laboració de:

Colaboracio


Descàrrega el tríptic

Descàrrega el cartell

Més informació a la web del congrés.