Early Music Morella

Early Music Morella

Cada any els programes d'Early Music Morella s'articulen entorn de temes específics dissenyats per a estimular noves actituds que ens acosten a la música del passat. Des que l'any 431 en el Concili d'Efes es dirimira per primera vegada un assumpte marià es va impulsar en l'àmbit bizantí una devoció a la Mare de Déu que acabaria convertint-la en la dona més reverenciada de les religions abrahàmiques. La X edició del Festival i l'Acadèmia Early Music Morella abordarà des de les primeres antífones marianes, seqüències o himnes fins a les Cantigues de Santa María, eix central d'aquesta edició com a celebració del VIII Centenari del naixement d'Alfons X El Savi (1221-2021) i l'any Sant Jacobeo 2021. El repertori marià permet a més introduir-nos en la música dels grans autors del Renaixement. D'entre ells els motets o misses de Dufay, Obrecht, Ockeguem, Josquin, Gabrielli, Lasso, Guerrero, Palestrina o Victoria, entre tants altres gèneres i autors que van dedicar la seua música a la Verge. Santa María es converteix així en el tema recurrent d'aquest Early Music Morella, sense deixar per això d'aprofundir en aquesta aventura musical en les pràctiques instrumentals, la mensuración, la teoria i les tècniques de composició en l'Edat mitjana i el Renaixement, els inicis de l'escriptura musical i les seues tècniques de notació, la música oral i escrita i les seues influències mútues a més de les músiques de caràcter instrumental o religiós. La combinació d'elements de la música històrica juntament amb els de tradició oral formen l'essència de Early Music Morella, músiques per a entendre, comunicar, escoltar, interpretar i gaudir des del seu coneixement i raonament. En aquest desé aniversari a més dels concerts del Festival i l'Acadèmia de perfeccionament instrumental o vocal, es podrà gaudir de multitud d'activitats paral·leles: visites guiades, exposicions, conferències, Med_*Ren Jamsessions, tallers de construcció d'instruments i posarem especial atenció a les accions socials de difusió de la música antiga per a joves, majors i col·lectius desfavorits. Serà un plaer compartir-lo amb tots vosaltres.

 
 

 

EARLY MUSIC MORELLA - International Academy and Festival of Medieval and Renaissance Music

 

 

Early Music Morella és membre de VEM (Valencia Early Music Festivals), de REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne), de Mediterranew musix i de Festclásica

LOGO VEM REMAfesclasica  Logo VEM Mediterranew musix

 

Early Music Morella ha estat guardonyat amb el Premi Asetmico 2020 al foment socioeconòmic i cultural 

asetmico

 
 
Early Music Morella forma part del programa oficial del Xacobeo 2021
xacobeo positivo