Festival 3terres

Festival 3terres

La Fundació Cultural CdM, Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d'Aragó, constitueix la posada en valor d'una herència musical de notable importància per a la història musical d'occident. En aquest sentit les propostes de la FCCdM redunden de forma molt positiva en la societat, amb evidents repercussions en els àmbits cultural i social. Partint d'una realitat històrica com és l'existència, entre el segle XII fins als inicis del XVIII d'una estructura geopolítica, cultural i social coneguda com la Corona d'Aragó, es promulga a través de la FCCdM protegir, difondre, recuperar i potenciar el patrimoni musical i cultural generat entorn del conjunt de territoris que integraven la Corona i la seua internacionalització.

Per a la consecució dels seus objectius, el Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d'Aragó desenvolupa diversos projectes i programes d'actuació entorn de la investigació, la divulgació, la difusió, la formació i la producció de propostes entorn de la música, el patrimoni i la tradició. Entre tots ells destaquen la trajectòria de difusió i recerca de Capella de Ministrers; el Festival MHA- Música, Història i Art; el projecte de recuperació dels instruments dels àngels músics de la Seu Metropolitana de València; el Curs i Festival Early Music Morella des del qual s'impulsa una nova proposta de vertebració territorial vinculada al patrimoni natural i arquitectònic que tenen en comú les comarques de Matarraña, Els Ports, Maestrat, Sota Aragó i Terres de l’Ebre. Des del vincle que marcava l'epicentre de Morella amb el Maestrazgo i els seus llaços comercials que arribaven fins al Mediterrani es potencia, amb una perspectiva del segle XXI, una nova dimensió cultural que amb una economia d'experiència engloba turisme, gastronomia, història i patrimoni.

La FCCdM fomenta així la difusió local i comunitària i la internacionalització de la cultura des de la investigació i l'experimentació i des de les terres del que va ser l'epicentre de la Corona d'Aragó afavorint així els vincles entre la població, acostant i estimulant la cultura i la comunicació amb relacions directes entre poblacions històriques i la vinculació cultural entre territoris que comparteixen un passat i un present comú. El festival 3 terres està dedicat a la música de l'Edat mitjana, Renaixement i Barroc i es desenvolupa entre els mesos de juliol i agost de cada any. Es proposa a cada població participant compartir les sinergies que des de Early Music Morella http://www.culturalcomes.net/es/presentacion es generen, construint així una nova proposta cultural singular i adaptada a cada nucli urbà i amb la difusió que proporciona aquesta plataforma.