FUNDACIÓ CULTURAL CDM

Centre Internacional per a la música, la tradició i el patrimoni de la Corona d’Aragó

La Fundació Cultural CdM, Centre Internacional per a la Música, la Tradició i el Patrimoni de la Corona d’Aragó, suposa el reconeixement d’una herència musical de notable importància per a la història musical d’occident, des de València, una ciutat amb constant rellevància històrica i patrimonial, de la qual ha fet gala al llarg de la seua història. En aquest sentit, les propostes de la FCCdM redunden de forma molt positiva per a la societat, amb evidents repercussions en els àmbits cultural i social. Partint d’una realitat històrica com és l’existència, entre els segles XII fins als inicis del XVIII d’una estructura geopolítica, cultural i social coneguda com la Corona d’Aragó, es promulga a través de la FCCdM protegir, difondre, recuperar i potenciar el patrimoni musical i cultural generat entorn del conjunt de territoris que integraven aquest territori i la seua internacionalització.

La singularitat i característiques pròpies de la cultura en general -i de la música en particular- justifiquen, per si mateixes, la seua existència. La FCCdM estableix per a la consecució dels seus objectius i finalitats un marc d’actuació que també se centra en l’eix Flandes (Holanda), Itàlia, el Mediterrani, les Corones d’Aragó, Navarra i Castella i el sud de França, en clara correspondència amb el seu propi context històric, permetent així oferir una visió global i integral que atén, a més de les particularitats locals, les lògiques correspondències i sinergies establertes entre els diferents espais de convivència, així com la comunicació i l’intercanvi entre totes les cultures d’orient i occident.


Per a la consecució dels seus objectius, el Centre Internacional per a la música, la tradició i el patrimoni de la Corona d’Aragó desenvolupa diversos projectes i programes d’actuació entorn de la recerca, la divulgació, la difusió, la formació i la producció de propostes entorn de la música, el patrimoni i la tradició. Entre tots ells destaquen la trajectòria de difusió i cerca de Capella de Ministrers; el Festival MHA – Música, Història i Art; el projecte de recuperació dels instruments dels àngels músics de la Catedral de València; el Curs i Festival Early Music Morella; o la restauració del Cant de la Sibil·la a la Seu de València, entre altres. Així mateix, la FCCdM persegueix complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 establerts per l’ONU.

La Fundació realitza accions socials i culturals, en les quals destaquen la seua col·laboració amb l’Associació Àmbit, mitjançant la inclusió laboral dels seus usuaris en els festivals organitzats per la FCCdM, i l’organització d’intercanvis educatius entre joves de països en vies de desenvolupament. La FCCdM fomenta així la difusió local i comunitària i la internacionalització de la cultura des de la recerca, l’educació i l’experimentació, amb un evident caràcter R+D+i, afavorint així els vincles entre la població, acostant i estimulant la cultura, afavorint la comunicació, amb relacions directes entre diversos festivals, centres d’ensenyament o de recerca, conservatoris, i des d’una perspectiva marcadament interdisciplinària.